Davčno svetovanje

Za svoje stranke si si v naši družbi prizadevamo doseči najbolj optimalno davčno poslovanje. Področje davščin zajema davek od dobička, dohodnino in druge davke, davčno načrtovanje, zastopanje strank v davčnih postopkih, mednarodno davčno svetovanje in druga področja.

Davčni svetovalec posameznikom in podjetjem svetuje pri vprašanjih o davkih. Pri tem preuči strankino denarno stanje, izračuna davčno stopnjo in skuša najti zakonite poti za znižanje obdavčitve.

Davčno svetovanje zahteva veliko specialističnega teoretičnega in praktičnega znanja, saj največkrat podpira strateško in operativno poslovno odločanje, na primer izbiranje ustreznih davčnih usmeritev v rednem poslovanju pa tudi uresničevanje novih poslovnih dogodkov (naložb, nakupov in prodaje podjetij ali njegovih delov) in podobno. Velikokrat so to operativni davčni in sorodni problemi, ki jih poslovodje ali drugi strokovnjaki v podjetju ne morejo zadovoljivo rešiti. To velja še posebej za manjša podjetja, v katerih opravljajo naloge z različnih strokovnih področij odgovorne osebe s pomanjkljivim specialističnim znanjem z davčnega področja.

Posebno davčno svetovanje je namenjeno posebnim problemom, pri čemer je cilj svetovanja ozko opredeljen. Naročnik svetovalne storitve opredeli cilj, ki ga želi doseči, od davčnega svetovalca pa pričakuje napotek, kako ga bo dosegel. Temeljni motiv je, da se pri poslovanju znotraj možnosti, ki so lahko omejene s tehnično-tehnološkimi, strokovnimi in družbenimi pravil (predpisi), najde najugodnejša rešitev. Vsako podjetje želi doseči čim boljši poslovni izid ob čim manjših stroških in odhodkih. Gre za nenehno upoštevanje temeljnega načela ekonomije, da koristi čim bolj presežejo stroške zanje .

davčno svetovanje
davčno svetovanje zahteva veliko specialističnega teoretičnega in praktičnega znanja

S celostnim pristopom poskrbimo, da so davčne obveznosti naših strank popolnoma optimizirane in čim nižje. Aktivnosti davčnega svetovanja potekajo skozi vse leto in vključujejo takšno načrtovanje, ki obvladuje davčno izpostavljenost in izboljšuje donosnost podjetja. Ker se davčna zakonodaja nenehno spreminja, vam bo davčno svetovanje za fizične osebe v veliko pomoč, saj so naši strokovnjaki vedno na tekočem z davčnimi spremembami in vas tako lahko opozarjajo na novonastale situacije. Ker nas odlikuje osebni pristop k davčnemu svetovanju, se bomo poglobili v vaše poslovanje in spoznali vse vaše posebnosti. Na tej podlagi pa vam bomo nato znali tudi nuditi pravilno davčno svetovanje.