Reviziji sorodne storitve

V času našega delovanja smo opravili veliko število poslov preiskovanja, dajanja zagotovil in reviziji sorodnih storitev:

  • Ustanovitvena revizija
  • Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki
  • Posebna in izredna revizija;
  • Prenos podjetja (s.p.) na novo kapitalsko družbo;
  • Revizije v postopkih prisilne poravnave;
  • Revidiranje evropskih projektov;
  • Notranje revidiranje (outsourcing);