Predstavitev

Z ZNANJEM IN TRDIM DELOM DO USPEHA

Gospodarska družba EPISplus d.o.o. je bila registrirana 8.6.2018, kot naslednica revizijske družbe EPIS d.o.o. Glavni trg 5, ki. je začela z delom že v letu 1990. Njena glavna dejavnost je dejavnost revizije in reviziji sorodnih storitev ter poslovno svetovanje.

Z našimi izkušnjami in visoko stopnjo strokovnega znanja smo si v letih delovanja pridobili številne poslovne partnerje. Z nekaterimi neprekinjeno uspešno poslujemo že od samega začetka našega delovanja.

Družba ima na sedežu organizirani dve organizacijski enoti

  • oddelek za opravljanje nalog revidiranja, dajanja zagotovil in sorodnih storitev (revidiranje gospodarskih družb, revidiranje proračunskih uporabnikov, posebne vrste revizij, kot so ustanovitvena revizija, povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, posebne in izredne revizije, revizije pripojitev, delitev, revizije v postopkih prisilne poravnave, notranje revidiranje)
  • oddelek za opravljanje ostalih dejavnosti in storitev, kjer se opravljajo tudi skrbni finančni in pravni pregledi (due diligence), davčno svetovanje, računovodske storitve, svetovanje s področja informatike, poslovodno svetovanje in svetovanje malim podjetnikom.

Osnovni podatki:

Naziv: EPISplus, družba za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o.
Naslov: Glavni trg 5, 3000 Celje

Registracija podjetja: Okrožno sodišče v Celju, Srg 2018/22138 dne 8.6.2018;
Vpis v register revizijskih družb pri Slovenskemu inštitutu za revizijo http://www.si-revizija.si/revizijske_druzbe/index.php.

Družba opravlja naslednje dejavnosti:

  • M 69.103 Druge pravne dejavnosti
  • M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
  • M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Oblika organiziranosti: Družba z omejeno odgovornostjo

Ustanoviteljici družbe: Zapušek Silva, Mateja Poček

Zastopniki:
POČEK MATEJA direktorica
ZAPUŠEK SILVA prokuriska